Mesin Centrifuge Peniris Air

Mesin Centrifuge Peniris Air

SKU : Mesin_Centrifuge_Peniris_Air
Rp. 0.00

Size L x W x H : 800 x 500 x 650 mm 

Capacity : 10 Kg / shift

Engine : E. Motor 1 HP

Mesin Pertanian

mesinpertanian

Mesin Perkebunan

mesinperkebunan

Mesin Buah

mesinbuah

Mesin Lainnya

mesinlainlain